TEK HARFTE HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZELER
TEK HARFTE HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZELER

TEK HARFTE HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZELER

“Kaf” başlangıç harfleriyle ilgili özellikleri incelerken 19’un katı olan 57 sayısında; “Kaf” başlangıcıyla ilgili özelliklerin kesiştiğini ve “Kaf” harfinin, baş harfi olduğu “Kuran” ile ilişkisini bu verilerin de doğruladığını gördük.

“Kaf” başlangıç harfi olarak tek başına “Kaf” suresinin başında geçerken, 42. surenin 2. ayetinde “Ayn-Sin-Kaf” kalıbının içinde de geçmektedir. Acaba bu surede “Kaf” harfi kaç kere geçse çok ilginç olur? Bir düşünün… Bu surede de “Kaf” harfi, tamı tamına 57 (19×3) defa geçmektedir.

 

Başlangıç harflerinin içinde “Kaf” olan 42-Şura suresindeki “Kaf” harflerinin sayısı

57 (19×3)

Görülüyor ki Kuran’ı temsil ettiğini düşündüğümüz “Kaf” harfi, başlangıç harfi olarak iki surede geçmektedir. Bu surelerde geçen “Kaf” harflerini toplarsak, karşımıza 114 (19×6) çıkar. 114 bildiğiniz gibi Kuran’daki surelerin sayısıdır.

“Kaf” başlangıcının geçtiği Kaf Suresi 50. suredir ve 45 ayeti vardır; 50+45= 95 (19×5). Bu surede “Kaf” harfinin geçtiği ayetlerin numaralarının toplamı 798 (19×42)’dir. Buradaki “42” katsayısının, “Kaf” harfinin başlangıç harflerinden biri olarak geçtiği diğer surenin numarasına eşit olduğu gözükmektedir.

“Kaf” başlangıcının geçtiği diğer sure Şura Suresi 42. suredir ve 53 ayeti vardır. 42+53= 95 (19×5)

“Kaf” harfinin Başlangıç Harfi olduğu surelerin sure numarası ve ayet sayılarının toplamı
Sure No Ayet Sayısı Toplam
50 45 95
(19×5)
42 53 95
(19×5)

Görüldüğü gibi Kaf harfi sürekli 19’un katlarıyla kodlanmakla kalmamakta, ayrıca müthiş sayısal simetriler de gözükmektedir. Tüm bu veriler inattan gözleri ve kalbi körelmemiş olanlara Kuran’ın sure dizilişlerinden, ayet sayılarından, harflerin yerlerine kadar her şeyin nasıl mükemmel bir tarzda düzenlendiğini, bırakın 1400 yıl önce çölde yaşayan bir insanın, herhangi bir dahinin, bilgisayarından yardım alarak uğraşsa bile, bunu becermeye gücünün yetemeyeceğini gösterir.

Kuran boyunca Lut Peygamber’in toplumu “Kavmi-Lut” diye adlandırılmaktadır. Sadece Kaf Suresi’nde bu ifadenin yerine aynı anlamı veren “İhvanu-Lut” ifadesi kullanılır. (50-Kaf Suresi 13. ayet) “Kavmi Lut” ifadesi “Kaf” harfiyle yazılır, fakat “İhvanu Lut” ifadesinde “Kaf” harfi yoktur. Eğer Allah tüm Kuran boyunca kullandığı “Kavmi-Lut” deyimini Kaf Suresi’nin 13. ayetinde de kullansaydı, o zaman bu surede 58 “Kaf” harfi var olacaktı ve 19’lu sistem bozulacaktı. Allah, anlamaya niyeti olanlara Kuran’da 19 kodunu özellikle oluşturduğunu göstermektedir. İşin ilginç yanı, dinde kendi yaklaşımları dışında hiçbir yaklaşımı kabul etmeyen, dine akılcı ve mantıksal bir yapının hakim olmasını arzu etmeyen, halkın; şeyhlere, dervişlere, meczuplara, mollalara teslim olmasını, Kuran’ın anlaşılmadan sadece okuma kitabı gibi okunmasını arzu eden, geleneği dinselleştiren sözde dinciler, akılcı düşünmeye sebep olan 19 koduna, inkârcılardan daha çok düşmandırlar. Kuran’da Allah’ın 19 koduna ve onun fonksiyonlarına dikkat çekmesine ve tüm bu verileri bize sunmasına rağmen ne yazık ki bu böyledir! Bu kişiler 19 üzerine düşünmek, dinlemek ve onu değerlendirmek bile istememektedirler. Bunlara bir Kuran ayetini hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğruya ilettiği kimselerdir. Onlar akıl ve vicdan sahipleridir. (39:18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *