Kuran: Hiç Tükenmeyen Mucize

Kuran: Hiç Tükenmeyen Mucize

YAKIN VE UZAK

  Kuran’da birbiriyle ilişkileri açık olan “yakın (zulfa)” ve “uzak (azal)” kavramları, bütün türevleriyle beraber birbirlerine eşit olarak 10’ar defa geçmektedirler. Bu kelimelerin geçtiği iki …

309’UNCU KELİME

  Kuran’da Kelime Uyumlarındaki Matematiksel Mucize’yi incelerken bu mucizenin değişik şekillerde açığa çıktığını gözükmektedir. Kelime uyumları bazen Evren’deki tabloyla kelimelerin uyumu, bazen kelimelerin kendi aralarındaki …

VURUŞLU YILDIZ

  Ve Evren’e ve Vuruşlu’ya (Tarık’a) (86:1) Vuruşlu (Tarık) nedir kavrayabilir misin? (86:2) O delici yıldızdır. (86:3) Kuran’ın 86. suresinin adı Tarık’tır. Tarık “tark” kökünden türeyen bir kelimedir. …