Kuran: Hiç Tükenmeyen Mucize

Kuran: Hiç Tükenmeyen Mucize

DİL VE ÖĞÜT

İnsanlar karşılarındakine bir şey yaptırmak için ödüllendirme, ceza verme, öğütleme gibi farklı metodlar kullanmaktadırlar. Ödüllendirmede hoşa giden birşeyler verme, cezalandırmada karşı tarafın hoşuna gitmeyen bir …