<span class="vcard">admin</span>
admin

DİL VE ÖĞÜT

İnsanlar karşılarındakine bir şey yaptırmak için ödüllendirme, ceza verme, öğütleme gibi farklı metodlar kullanmaktadırlar. Ödüllendirmede hoşa giden birşeyler verme, cezalandırmada karşı tarafın hoşuna gitmeyen bir …